Pendahuluan

Apakah Anda pernah merasa terhilang dan berharap ada cara cepat yang dapat menuntun Anda memulai persekutuan dengan Tuhan? Ini dia!

Pelajaran 1: Gembala dan Domba-domba-Nya

Siapakah yang memiliki hidup kekal?

Pelajaran 2: Anak yang Hilang

Hubungan kita dengan Allah bersifat permanen, tetapi persekutuan kita dapat berubah. Untuk memulihkan persekutuan, kita harus mengakui dosa-dosa kita dan berbalik kepada Allah.

Pelajaran 3: Pokok Anggur dan Ranting

Isa Al-Masih berkata: “Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.”​

Pelajaran 4: Doa

Isa Al-Masih berkata: "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik." (Injil Matius 6:5)

Pelajaran 5: Bertemu dengan Orang percaya lainnya

“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.” (Kisah Para Rasul 2:41-47)

Pelajaran 6 : Menjadi Saksi

Isa Al-Masih berkata: "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." (Kisah Para Rasul 1:8)